NOVČANA POTPORA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA NOVOROĐENU DJECU U 2018.

Novčana pomoć za novorođenu djecu u 2018. godini, provodi se od 1. siječnja 2018. Gradovi i općine podijeljeni su u pet kategorija, određenih na osnovu razlike broja stanovnika, razlike rođenih i umrlih, broja rođene djece na području općine ili grada te poreznog prihoda po stanovniku na području općine ili grada.
 
Uvjet za ostvarivanje potpore je neprekidno prebivalište roditelja najmanje 3 godine na području grada ili općine gdje ostvaruje potpore.
Zahtjev, popis potrebnih dokumenata i odluku o novčanoj potpori možete preuzeti na linkovima: