POZIV NA PRIJAVU ZA SUDJELOVANJE NA SEMINARU U OKVIRU AKTIVNOSTI TRANSNACIONALNE SURADNJE (TCA) PROG

Agencija za mobilnost i programe EU poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru u okviru Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) programa Erasmus+ “Making the classroom more inclusive for students with additional needs” koji će se održati u Sofiji, u Bugarskoj, u razdoblju od 27. do 31. svibnja 2018. Budući da je seminar međunarodnoga karaktera, radni jezik seminara je engleski.

Teme seminara su: bolje razumijevanje jednakosti u obrazovanju i inkluzivno obrazovanje, istraživanje praktičnih načina za rad s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama i poteškoćama (SEN), istraživanje primjera kako razviti prikladne resurse za učenike različitih sposobnosti, razmjena iskustava o inkluzivnom obrazovanju između različitih ustanova, istraživanje primjera o strategijama upravljanja učionicom te kako stvoriti uključivo okruženje.

Seminar je otvoren za sudjelovanje sudionicima iz područja odgoja i općeg (školskog) obrazovanja, a namijenjen je prvenstveno odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i ostalom osoblju iz dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova koji su zainteresirani za stvaranje pozitivnog i inkluzivnog okruženja u svojim ustanovama.

Na seminaru će sudjelovati oko 40 sudionika iz cijele Europe, a dva mjesta rezervirana su za sudionike iz Hrvatske. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. Bugarska nacionalna agencija pokritI će troškove smještaja, hrane i organizacije seminara. Agencija za mobilnost i programe EU sufinancirat će troškove puta u iznosu do najviše 500,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK.     

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem registracijskog obrasca. Krajnji rok za prijavu za sudjelovanje na seminaru je 21. veljače 2018. godine. Za sva pitanja u vezi seminara obratite se na adresu e-pošte: tca_obrazovanje@mobilnost.hr.

Detaljnije informacije na linku: Agencija za mobilnost i programe EU