Događanja

Pregled kalendara događanja

Nadolazeća događanja

Događanja koja se priređuju od strane Obiteljskog centra i pružatelja usluga info pulta. Pružatelji usluga prilikom organiziranja različitih događanja mogu ta ista događanja najaviti i na stranicama Infopulta uz prethodnu obavijest administratoru sa svim bitnim podacima o samom događanju (kada, kako, gdje, u kojem prostoru će se neki događaj odvijati).

RASPORED PREDAVANJA U KLUBU TRUDNICA I RODITELJA  SPLIT ZA MJESEC RUJAN
31.07.2018 @ od 03.09.2018.g. do 29.09.2018.g.
Događaj

RASPORED PREDAVANJA U KLUBU TRUDNICA I RODITELJA SPLIT ZA MJESEC RUJAN

Organizator: Klub trudnica i roditelja Split, od 03.09.2018.g. do 29.09.2018.g.

Klub trudnica i roditelja Split, Ruđera Boškovića 28, Split, nastavlja sa edukatorskim poslom besplatnog ciklusa predavanja kroz mjesec rujan 2018.g. ......

LJETO 2018. U KNJIŽNICI
31.07.2018 @ 09.07.2018. g. do 30.08.2018. g.
Događaj

LJETO 2018. U KNJIŽNICI

Organizator: Gradska knjižnica Solin, 09.07.2018. g. do 30.08.2018. g.

Gradska knjižnica Solin, Kralja Zvonimira 117 D, Solin, u sklopu aktivnog provođenja ljetnog odmora, organizira kroz mjesec srpanj i kolovoz 20......