Pružatelji usluga

UDRUGA SV. VINKA PAULSKOG

Opis pružatelja usluga

Udruga sv. Vinka Paulskog je međunarodna, katolička, karitativna i volonterska udruga laika koja djeluje širom svijeta. Temelj djelovanja udruge duhovnost je svetog Vinka Paulskog i blaženog Frederika Ozanama.

Osnovno poslanje udruge je ublažavanje patnje i promicanje ljudskog dostojanstva i osobne nepovredivosti nemoćnih osoba koje članovi udruge posjećuju, a sve u cilju izgradnje društva mira, ljubavi i pravednosti.

Humanitarna aktivnost odvija se u svim oblicima djelovanja.

Svrha i cilj osnivanja udruge je pomaganje svim osobama koje su u potrebi i kojima je ugrožena materijalna i moralna egzistencija s ciljem sprječavanja i socijalne isključenosti navedenih osoba i rješavanja njihovih egzistencijalnih problema.

Udruga pruža duhovnu i materijalnu pomoć svima kojima je ona potrebna, osobito starim, bolesnim i osobama s posebnim potrebama istodobno poštujući dostojanstvo svake osobe i štiteći njezin duhovni integritet. Osobito skrbi o: beskućnicima, ovisnicima svih vrsta, manjinama, obiteljima s više djece, samohranim roditeljima, ženama i djeci žrtvama nasilja, djeci i mladima bez roditelja koji se nalaze u domovima za nezbrinutu djecu, djeci i mladima s mentalnim poteškoćama, djeci s posebnim potrebama i mladima, stipendiranju školovanja djece i mladih koji dolaze iz obitelji kojima je ugrožena egzistencija, poduka i pomoć u učenju, edukativne i kreativne radionice, druženja i izleti s roditeljima i djecom.

Sektor

Civilni sektor

Galerija Fotografija
Kontakt podaci