Pružatelji usluga

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Opis pružatelja usluga

 

Svoje ime Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, stječe 1. 6. 2006.

Organiziran je na način da  je sve podijeljeno o u osam službi, a one su:

  • služba za epidemiologiju i prevenciju nezaraznih bolesti
  • služba za kliničku mikrobiologiju
  • služba za zdravstvenu ekologiju
  • služba za školsku i adolescentnu medicinu
  • služba za mentalno zdravlje
  • služba za javno zdravstvo i promicanje zdravlja
  • služba za zajedničke poslove

Djelatnost Nastavnog zavoda razgranata je diljem Splitsko-dalmatinske županije osiguravajući kvalitetu usluga, ne samo u gradu Splitu, već i u Imotskom, Kaštelima, Makarskoj, Omišu, Sinju, Solinu, Trogiru i Vrgorcu te na otocima Braču, Hvaru i Visu.

Sektor

Javni sektor

Galerija Fotografija
Kontakt podaci