Pružatelji usluga

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Opis pružatelja usluga

01. prosinca 1929. godine nastaje Higijenski zavod Split. Zavod postaje nastavnom bazom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 01. lipnja 2006. godine te stječe naziv Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, kojeg nosi i danas.

Ustroj Nastavnog zavoda sačinjava osam Službi:

  • služba za epidemiologiju i prevenciju nezaraznih bolesti
  • služba za kliničku mikrobiologiju
  • služba za zdravstvenu ekologiju
  • služba za školsku i adolescentnu medicinu
  • služba za mentalno zdravlje
  • služba za javno zdravstvo i promicanje zdravlja
  • služba za zajedničke poslove

Djelatnost Nastavnog zavoda razgranata je diljem Splitsko-dalmatinske županije osiguravajući kvalitetu usluga, ne samo u gradu Splitu, već i u Imotskom, Kaštelima, Makarskoj, Omišu, Sinju, Solinu, Trogiru i Vrgorcu te na otocima Braču, Hvaru i Visu.

Sektor

Javni sektor

Galerija Fotografija
Kontakt podaci