Pružatelji usluga

CENTAR RIO SPLIT

Opis pružatelja usluga

Centar RIO (eng.DIR) je utemeljen od stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom koji su uvidjeli, prateći razvoj novih pristupa u terapiji, da postoji potreba da djeca, mladi i osobe u Hrvatskoj imaju prava na mogućnost izbora novih oblika terapijskih pristupa koji još nisu na adekvatan način implementirali u državni sustav zdravstvenih i socijalnih usluga.

Posebno su usmjereni na upoznavanje, prezentaciju i razvoj RIO (eng.DIR) terapijskog modela s obiteljima koje imaju potrebu za ovim oblikom pomoći unutar naše uže i šire lokalne zajednice.

RIO (eng.DIR) model omogućava kreiranje programa koji pomaže kliničarima da izrade pristup prema djetetu, a ne da se dijete uklopi u određeni program. Prije su sva djeca sa npr. s autističnim spektrom uklapala se u specifične pristupe, a nije se vodilo računa o njihovim individualnim razvojnim profilima.Intervencijski postupak koji se koristi unutar ovog terapijskog modela poznat je kao floortime (hrv.vrijeme na podu).

Sektor

Civilni sektor

Usluge
Galerija Fotografija
Kontakt podaci