Pružatelji usluga

MIRITELJI SPLIT

Opis pružatelja usluga

Mirenje ili medijacija (lat. mediare) je metoda za konstruktivno i dobrovoljno rješavanje sukoba ili spora. Stranke u mirenju (medijanti) traže pomoć nepristrane treće strane, posrednika (medijatora) kako bi postigle prihvatjljiv sporazum koji je u skladu sa njihovim potrebama i interesima. 

Posupak mirenja se provodi sukladno Zakonu o mirenju, a može se provoditi u u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati. Svrha postupka mirenja je postizanje nagodbe među strankama bez pokretanja sudskog postupka.

Medijacija je postupak, a ne institucija poput arbitraže. Medijacija se u svojem sadašnjem obliku razvila iz prakse izvansudskih rješavanja sporova. Osnove medijacije se temelje na interdisciplinarnosti jer ne obuhvaćaju samo pravo, već i komunikacijske znanosti, psihologiju, socijalnu rad i sl. 

Razvoj sustava miriteljstva značajan je za sve države Europske unije, stoga su odredbe o mirenju implementirane i u hrvatsko zakonodavstvo, taj sustav je nazvan još i ADR – Alternative dispute resolution, a ima za cilj rasteretiti sudove.

Miriti se može na sudu, u instituciji za mirenje ili izvan njih. Ono se može provoditi neovisno o tome vodi li se o sporu sudski ili arbitražni postupak.

Relevantno udruženje za mirenje je http://mirenje.hr/

Sektor

Civilni sektor

Usluge
Galerija Fotografija
Kontakt podaci