Pružatelji usluga

UDRUGA MONTESSORI PEDAGOGIJE - SPLIT

Opis pružatelja usluga

Cilj udruge je poticanje terapije po metodi M. Montessori za djecu i odrasle s teškoćama u razvoju te razvijanje i ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja i djelatnosti sukladno načelima pedagogije M.Montessori, kao što je integracija djece s poteškoćama u svrhu razvoja cjelovite osobnosti.

Što je Montessori pedagogija?

Montessori pedagogija je znanstveno utemeljen način podučavanja čije je temeljno načelo emancipiranje djeteta kroz usmjeravanje njegove pažnje na proces samostalnog donošenja odluka. Bazira se na individualnom pristupu svakom djetetu te nije ograničeno vremenom unutar kojeg ono mora usvojiti određena znanja. Temelji se na motu: "Pomozi mi da to učinim sam" gdje se od odgojitelja traži da djecu usmjerava prema samostalnom rješenju postavljenog problema. Djeca se ne pohvaljuju za postignuti rezultat, već se kod njih želi potaknuti zadovoljstvo onime što su samostalno postigli.

I zato da bi podigli svijest o značenju Montessori pedagogije i upoznali  javnost o temeljima, sadržaju i programu rada u Montessori pedagogiji, udruga informira i educira roditelje, te ostale društvene institcuije i udruge.

Udruga potiče i pomaže  djecu s poteškoćama u redovitom  odgojno-obrazovnom programu od vrtića do srednje škole, što podrazumijeva:

  • savjetodavni rad s roditeljima
  • educiranje roditelja djece s poteškoćama i djece tipičnog razvoja za rad po metodi M.Montessori,
  • uključivanje u odgojno-obrazovne sadržaje odgojnih sudionika različite kronološke dobi
  • upoznavanje svih članova s odgojno-obrazovnim procesima iz same metode M.Montessori teoretski kao i praktično posebno sa značenjem Montessori materijala,
  • organiziranje timskog prihvaćanja djetetea s poteškoćama

Sektor

Civilni sektor

Usluge
Galerija Fotografija
Kontakt podaci