Pružatelji usluga

HRVATSKO LOGOPEDSKO DRUŠTVO

Opis pružatelja usluga

Hrvatsko logopedsko društvo je samostalna i dobrovoljna udruga koja okuplja logopede na teritoriju Republike Hrvatske koji se bave stručnim i znanstvenim problemima osoba s poremećajem jezično-govorno-glasovne komunikacije.

Područje djelovanja:

  • proučavanje, praćenje i razmatranje problematike poremećaja, jezično-govorno glasovne komunikacije različite etiologije,
  • specifičnih teškoća u učenju (specifične teškoće u čitanju, pisanju, matematici)
  • oštećenje sluha
  • cerebralnih poremećaja
  • komunikacije različite etiologije, gutanja i hranjenja
  • rad na odabiru i razvoju podupirućih i alternativnih komunikacijskih sustava

 

HLD potiče stručni i znanstveni rad logopeda, unaprjeđuje, usklađuje i pruža pomoć u radu logopeda, te organizira i održava stručne i znanstvene seminare, kongrese, savjetovanja, predavanja, tribine i druge stručne skupove i manifestacije.

Organizira edukacije kojima je cilj trajno stručno usavršavanje i poboljšanje obrazovanja logopeda i pripadnika drugih struka, te ostvaruje stručnu suradnju s drugim udrugama, ustanovama, nadležnim tijelima i humanitarnim organizacijama na teritoriju Republike Hrvatske i u inozemstvu.

Sektor

Civilni sektor

Usluge
Galerija Fotografija
Kontakt podaci