Svi pružatelji usluga

Pretraži pružatelje usluga

URED DRŽAVNE UPRAVE U SDŽ
Javni sektor

Ured obavlja poslove državne uprave na području Splitsko-dalmatinske županije utvrđene zakonom kojim se uređuje p......

CENTAR ZA SAVJETOVANJE STUDENATA
Javni sektor

Centar za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta studentima Sveučilišta u Splitu pruža......

UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA GRADA SPLITA I SDŽ
Civilni sektor

Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije socijalna je udruga u ko......

PRAVNA KLINIKA SPLIT
Javni sektor

Pravna klinika je, prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, organizacijska jedinica Pravnog fakulte......

PROBACIJSKI URED SPLIT
Javni sektor

Probacijska služba obavlja probacijske poslove u suradnji sa zajednicom, s ciljem zaštite dru......

DJEČJI CARITAS - DJEČJI OSMJEH
Ostali pružatelji usluga

Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije 2009.g. otvorio je podružnicu pod nazivom ...

PODRUŽNICA KAŠTELA - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb pruža socijalne usluge osjetljivim skupinama građana kao što su:...

PODRUŽNICA SOLIN - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb pruža socijalne usluge osjetljivim skupinama građana kao što su:...

PODRUŽNICA HVAR - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb pruža socijalne usluge osjetljivim skupinama građana kao što su:...

PODRUŽNICA VIS - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb pruža socijalne usluge osjetljivim skupinama građana kao što su:...

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Split ustanova je s javnim ovlastima, koja pomaže građanima u ostvarivanju......

GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
Javni sektor

Djelokrug rada:  obavlja upravne, stručne i druge poslove vezane za socijal......

GRAD KAŠTELA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE
Javni sektor

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi Grad Kaštela kroz različite programe pomaže so......

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Imotski je  ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ......