Svi pružatelji usluga

Pretraži pružatelje usluga

GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
Javni sektor

Djelokrug rada:  obavlja upravne, stručne i druge poslove vezane za socijal......

GRAD KAŠTELA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE
Javni sektor

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi Grad Kaštela kroz različite programe pomaže so......

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Imotski je  ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ......