Svi pružatelji usluga

Pretraži pružatelje usluga

PODRUŽNICA VIS - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb pruža socijalne usluge osjetljivim skupinama građana kao što su:...

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Split ustanova je s javnim ovlastima, koja pomaže građanima u ostvarivanju......

GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
Javni sektor

Djelokrug rada:  obavlja upravne, stručne i druge poslove vezane za socijal......

GRAD KAŠTELA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE
Javni sektor

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi Grad Kaštela kroz različite programe pomaže so......

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Imotski je  ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ......