Svi pružatelji usluga

Pretraži pružatelje usluga

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Javni sektor

Pomoć iz socijalne skrbi koju dodjeljuje Splitsko-dalmatinska županija isključivo je novčana pomoć u svrhu lak&sc......

COR AUREUM - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
Ostali pružatelji usluga

Dom za starije i nemoćne Cor Aureum nalazi se ......

NELA - OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Ostali pružatelji usluga

Obiteljski dom „Nela“ - dom za starije i nemoćne osobe nalazi se u Kaštel ......

MIRNA LUKA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Ostali pružatelji usluga

Dom za starije i nemoćne „Mirna luka“ nalazi se u Seget Vranjicu  u neposred......

ZLATNE GODINE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Javni sektor

Dom "Zlatne godine" smješten je u Žrnovnici, prigradskom naselju, oazi mira i čiste p......

PALMA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Ostali pružatelji usluga

Dom za starije i nemoćne „Palma“ nalazi se u Kaštel Gomilici udaljen od pr......

UDRUGA SV. VINKA PAULSKOG
Civilni sektor

Udruga sv. Vinka Paulskog je međunarodna, katolička, karitativna i volonterska udruga laika ......

ZDRAVSTVENA USTANOVA - VITA
Ostali pružatelji usluga

Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući „Vita“ je privatna zdravstv......

ORA ET LABORA - OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
Ostali pružatelji usluga

Obiteljski dom „Ora et labora“ nalazi se u okolici Sinja okružen zel......

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRLIKA
Ostali pružatelji usluga

Gradsko društvo crvenog križa Vrlika je humanitarna udruga,koja skrbi za starije i nemoćne te pomaže ugrože......

LIBERTAS - OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Ostali pružatelji usluga

Obiteljski dom za starije i teško bolesne osobe „Libertas“ nalazi se u Ko&s......

VITA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Ostali pružatelji usluga

Dom za starije i nemoćne Vita nalazi se u Strožancu na lijepoj lokaciji uz more i vrhunsku brigu i ......

UDRUGA UDOMITELJA DJECE SDŽ TOBOLAC
Civilni sektor

Udruga udomitelja djece Splitsko-dalmatinske županije „Tobola......

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Trogir je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Repub......

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ - SUPETAR
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom i......