Svi pružatelji usluga

Pretraži pružatelje usluga

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Sinj je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih.  Osniv......

PODRUŽNICA VRGORAC - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA
Javni sektor

U sklopu Centra za socijalnu skrb Makarska djeluje i Podružnica Vrgorac, a djelokrug njenog rada je područje grada ......

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Makarska je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih.  O......

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Omiš je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Repub......

ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU
Javni sektor

Zaklada „Hrvatska za djecu“ neprofitna je organizacija koju je posebnim Zakonom o Zakladi „Hrvatska ......

UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU MOJE DIJETE
Civilni sektor

UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU „Moje dijete“ SOLIN je osno......

CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC SPLIT
Javni sektor

Centar Samaritanac je specijalizirana ustanova koja u okviru stalnog smještaja (kapacitet 36 ......

COR BONUM - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Ostali pružatelji usluga

Dom za smještaj starijih i nemoćnih osoba COR BONUM......

MIRNI KUTAK - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Ostali pružatelji usluga

Dom za smještaj starijih i nemoćnih osoba MIRNI KUTAK...

UDRUGA GLUHOSLIJEPIH OSOBA OSJET
Civilni sektor

Udruga gluhoslijepih osoba grada Splita "Osjet", je ......

USTANOVA NONE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Ostali pružatelji usluga

Ustanova NONE je obiteljski dom smješten......

VIS - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Javni sektor

Dom Vis je smješten na predjelu Kut u gradu Visu, u blizini mora, okružen vrtom i zelenilom.......

ARKUS - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Ostali pružatelji usluga

Dom za stare i nemoćne osobe ARKUS smje&scaron......

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SUNCE
Civilni sektor

Udruga osoba s invaliditetom "Sunce" je društ......

PRISKA MED - USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU
Ostali pružatelji usluga

PRISKA MED zdravstvena ustanova za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju sa sjedište......