Svi pružatelji usluga

Pretraži pružatelje usluga

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRLIKA
Ostali pružatelji usluga

Gradsko društvo crvenog križa Vrlika je humanitarna udruga,koja skrbi za starije i nemoćne te pomaže ugrože......

LIBERTAS - OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Ostali pružatelji usluga

Obiteljski dom za starije i teško bolesne osobe „Libertas“ nalazi se u Ko&s......

VITA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Ostali pružatelji usluga

Dom za starije i nemoćne Vita nalazi se u Strožancu na lijepoj lokaciji uz more i vrhunsku brigu i ......

UDRUGA UDOMITELJA DJECE SDŽ TOBOLAC
Civilni sektor

Udruga udomitelja djece Splitsko-dalmatinske županije „Tobola......

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Trogir je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Repub......

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ - SUPETAR
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom i......

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Sinj je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih.  Osniv......

PODRUŽNICA VRGORAC - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA
Javni sektor

U sklopu Centra za socijalnu skrb Makarska djeluje i Podružnica Vrgorac, a djelokrug njenog rada je područje grada ......

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Makarska je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih.  O......

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ
Javni sektor

Centar za socijalnu skrb Omiš je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Repub......

ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU
Javni sektor

Zaklada „Hrvatska za djecu“ neprofitna je organizacija koju je posebnim Zakonom o Zakladi „Hrvatska ......

UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU MOJE DIJETE
Civilni sektor

UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU „Moje dijete“ SOLIN je osno......

CENTAR ZA REHABILITACIJU SAMARITANAC SPLIT
Javni sektor

Centar Samaritanac je specijalizirana ustanova koja u okviru stalnog smještaja (kapacitet 36 ......

COR BONUM - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Ostali pružatelji usluga

Dom za smještaj starijih i nemoćnih osoba COR BONUM......

MIRNI KUTAK - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Ostali pružatelji usluga

Dom za smještaj starijih i nemoćnih osoba MIRNI KUTAK...