Usluga

OBVEZNO SAVJETOVANJE

Opis usluge

Obvezno savjetovanje je oblik pomoći članovima obitelji da donesu sporazumne odluke o obiteljskim odnosima vodeći posebnu brigu o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje dijete te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma i pokretanju sudskih postupaka u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta.

Obvezno savjetovanje provodi stručni tim centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu djetetova prebivališta, odnosno boravišta, ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta,  odnosno boravišta bračnih ili izvanbračnih drugova.

Tko sudjeluje u obveznom savjetovanju?

U obveznom savjetovanju sudjeluju članovi obitelji osobno i bez punomoćnika.

Kada se provodi obvezno savjetovanje?

Obvezno savjetovanje prema odredbama Obiteljskog zakona provodi se:

  1. prije pokretanja postupka radi razvoda braka u kojem postoji zajedničko maloljetno dijete 
  2. prije pokretanja ostalih sudskih postupaka o ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom.

Kako se pokreće postupak obveznog savjetovanja?

Obvezno savjetovanje pokreće se na zahtjev stranke koji se podnosi centru za socijalnu skrb u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik.

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za Obvezno savjetovanje prije sudskih postupaka: Zahtjev_obvezno_savjetovanje_prije_pokretanja_sudskih_postupaka

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za Obvezno savjetovanje prije razvoda braka: Zahtjev_obvezno_savjetovanje_prije_razvoda_braka

Usluga obuhvaća

Psihosocijalna podrška

Savjetovanje i pomaganje

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Djeca i mladi - ostalo

Obitelj - ostalo

Roditelji koji žele razvijati roditeljske vještine

Partneri/roditelji u postupku razvoda

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
  • pon - pet 7:00-15:00 h
Cijena

uputnica / rješenje