Usluga

OBITELJSKA MEDIJACIJA

Opis usluge

Obiteljska medijacija je postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor iz obiteljskih odnosa uz pomoć jednog ili više obiteljskih medijatora.

Tko je obiteljski medijator?

Obiteljski medijator je nepristrana i posebno educirana osoba koja je upisana u registar obiteljskih medijatora.

Koja je svrha obiteljske medijacije?

Glavna svrha postupka obiteljske medijacije je postizanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i drugih sporazuma u vezi s djetetom. Uz ostvarenje te svrhe, u postupku obiteljske medijacije stranke se mogu sporazumjeti i o svim drugim spornim pitanjima imovinske i neimovinske naravi.

Kada se obiteljska medijacija ne provodi?

Obiteljska medijacija se ne provodi:

  1. u slučajevima kada prema procjeni stručnog tima centra za socijalnu skrb ili obiteljskog medijatora zbog obiteljskog nasilja nije moguće ravnopravno sudjelovanje bračnih drugova u postupku medijacije,
  2. ako su jedan ili oba bračna druga lišeni poslovne sposobnosti, a nisu u stanju shvatiti značenje i pravne posljedice postupka ni uz stručnu pomoć,
  3. ako su jedan ili oba bračna druga nesposobni za rasuđivanje,
  4. ako bračni drug ima nepoznato prebivalište i boravište.

Kada se provodi postupak obiteljske medijacije?

Obiteljska medijacija se može provoditi neovisno o sudskom postupku prije pokretanja sudskog postupka, za vrijeme njegova trajanja ili nakon dovršetka sudskog postupka.

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za Obiteljsku medijaciju: Zahtjev_obiteljska_medijacija

Usluga obuhvaća

Savjetovanje i pomaganje

Psihosocijalna podrška

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Obitelj - ostalo

Partneri koji žele raditi na partnerskom odnosu

Partneri/roditelji u postupku razvoda

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
  • pon - pet 7:00-15:00 h
Cijena

uputnica / rješenje