Usluga

SMJEŠTAJ

Opis usluge

Pružanje usluga stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju i njege, radnih aktivnosti i korištenja slobodnog vremena, starijim i nemoćnim osobama u okviru stalnog smještaja

Usluga obuhvaća

Smještaj

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Umirovljenici i osobe starije životne dobi

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

uputnica / rješenje