Usluga

RADIONICE SA MLADIMA

Opis usluge

Edukacija mladih za volontiranje u Crvenom križu 

Usluga obuhvaća

Informiranje, zagovaranje, edukacije

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Djeca/mladi koji žele kvalitetno provoditi slobodno vrijeme i/ili volontirati

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
  • 7-15h
Cijena

besplatna