Usluga

IZRADA PERSPEKTIVA

Opis usluge

Cilj ove usluge je osmisliti individualni strukovni plan obrazovanja i rehabilitacije koji je prilagođen situaciji pojedinca pri tom uzimajući u obzir njegove interese, sposobnosti, prethodno stečena znanja i vještine, zdravstvena ograničenja, situaciju na regionalnom tržištu rada te smjernice naručitelja vezano za financiranje. Razrađuje se zajedno s korisnikom i moraju biti ponuđene dvije mogućnosti.

Usluga se provodi tijekom tri tjedna:

  • prvi tjedan obuhvaća opću profesionalnu orijentaciju
  • drugi tjedan obuhvaća analizu zanimanja
  • treći tjedan obuhvaća pronalaženje zanimanja
Tjedni raspored sadrži min. 32 nastavna sata uz obvezu organiziranja jednog dugog dana kako bi se testirala radnja izdržljivost korisnika.
Namijenjena je osobama s invaliditetom od 15 god. života pa nadalje. koje imaju preostalu radnu sposobnost i koje je uputio naručitelj usluge radi procjene mogućnosti daljnjeg obrazovanja ili profesionalnog osposobljavanja.

Uvjeti za uključivanje u mjeru su završeno obvezno obrazovanje i završena usluga rehabilitacijske procjene.

Usluga obuhvaća

Podrška i integracija korisnika u aktivnosti zajednice

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja

Savjetovanje i pomaganje

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Osobe s invaliditetom - ostalo

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
  • Split, Sinjska 2, 07:30 - 15:30 h (ponedjeljak-petak)
Cijena

plaća se