Usluga

JAČANJE RADNIH POTENCIJALA I PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA (VIRTUALNA RADIONICA)

Opis usluge

U uslugu se uključuju korisnici nakon provedenih usluga Rehabilitacijska procjena ili Izrada perspektiva.

Virtualna radionica (vježbenička tvrtka) oblik je rehabilitacijskih aktivnosti koja razumijeva "učenje kroz rad" i njenom provedbom osobe s invaliditetom praktično stječu i usavršavaju znanja i vještine potrebne za obavljanje administrativnih komercijalno-marketinških i sl. poslova čime jačaju osobne i profesionalne kompetencije.

Usluga obuhvaća

Podrška i integracija korisnika u aktivnosti zajednice

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja

Savjetovanje i pomaganje

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Osobe s invaliditetom - ostalo

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
  • Split, Sinjska 2, 07:30 - 15:30 h (ponedjeljak-petak)
Cijena

plaća se