Usluga

PROCJENA RADNE UČINKOVITOSTI

Opis usluge

Usluga je namijenjena ostvarivanju subvencije plaće za osobe s invaliditetom zbog smanjenje radne učinkovitosti koja je posljedica invaliditeta koja je u skladu s Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, također je i osnova za procjenu mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom.

Njome se  služi i poslodavac, čiji je zaposlenik upisan u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, da temeljem nalaza i mišljenja Centra može ostvariti poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom ( npr. subvencije plaće kod smanjenje radne učinkovitosti, sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta).

Vremensko trajanje usluge je 20 sati za svakog pojedinog korisnika  te je namijenjena je nezaposlenim ili zaposlenim osobama s invaliditetom koje  ne postižu  radnu učinkovitost.

Koristiti se može za zaposlene osobe s invaliditetom kod kojih je došlo do znatnih promjena u radnoj učinkovitosti, kao i za osobe koje su uključene u programe socijalnog uključivanja.

Usluga obuhvaća

Novčana davanja

Podrška i integracija korisnika u aktivnosti zajednice

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Osobe s invaliditetom - ostalo

Ostali

Stručnjaci/Organizacije

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
  • Split, Sinjska 2, 07:30 - 15:30 h (ponedjeljak-petak)
Cijena

plaća se