Usluga

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU PLAĆE OSOBA S INVALIDITETOM

Opis usluge

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na subvenciju plaće zaposlenih osoba s invaliditetom, ako se nalazom i mišljenjem Centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrdi da, unatoč prilagodbi radnog mjesta i pružanju odgovarajućih usluga stručne podrške, osoba s invaliditetom ne može postići one rezultate u obavljanju radnih zadataka koje bi na istom radnom mjestu postigao prosječni radnik bez invaliditeta.

Zahtjev za subvenciju plaće osobe s invaliditetom podnosi se Zavodu na Obrascu Z-SP, a uz obrazac zahtjeva se također i popunjava tablica izračuna SUB-1 te tablica izračuna razmjernog dijela osnovice RDO-1, u slučaju da je osoba s invaliditetom tijekom mjeseca bila privremeno nesposobna za rad na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Rok za podnošenje zahtjeva za poticaje je do 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži ovaj poticaj, ukoliko se propusti rok za podnošenje, podnositelj gubi pravo na poticaj za traženi mjesec.

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za subvenciju plaće osobe s invaliditetom uz popratnu dokumentaciju:

Obrazac Z-SP

Tablica Izračuna: SUB-1

Tablica izračuna razmjernog dijela osnovice: RDO-1

Usluga obuhvaća

Novčana davanja

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Stručnjaci/Organizacije

Osobe s invaliditetom - ostalo

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

besplatna