Usluga

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU RADNOG MJESTA - ARHITEKTONSKA PRILAGODBA

Opis usluge

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, a kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera, može ostvariti pravo na sufinanciranja troškova razumne prilagodbe radnog mjesta, ako je nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrđena potvrda za prilagodbu radnog mjesta, u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom.

Zahtjev za sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta - arhitektonska prilagodba podnosi se Zavodu na Obrascu Z-PRM

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta - arhitektonska prilagodba:

Obrazac Z-PRM

Usluga obuhvaća

Novčana davanja

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Osobe s invaliditetom - ostalo

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

besplatna