Usluga

SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

Opis usluge

Jedna od važnih vrijednosti u svrhu pružanja potpune i kvalitetne pomoći i podrške  obiteljima koji dolaze u Centar je suradnja sa stručnjacima iz vanjskih ustanova koji pružaju stručnu podršku djeci s teškoćama u razvoju.

Suradnja s ustanovama ranog i predškolskog odgoja

Suradnja s dječjim vrtićima ostvaruje se kroz aktivnu i učestalo komunikaciju sa stručnim suradnicima i odgojiteljima dječjih vrtića kako bi se djeci koja su uključena u ustanove ranog i predškolskog odgoja olakšala integracija i sociljalizacija, a odgojiteljima pružila stručnu podršku. Podrška se često pruža u vidu odlazaka stručnjaka u skupine dječjih vrtića, kao i hospitiranje odgojitelja u Centru.

Suradnja s osnovnim školama 

Obrazovanje djece s teškoćama u razvoju podrazumijeva nešto drugačiji proces i pristup. U trenucima kada je roditeljima potrebna podrška kod uključivanje djeteta u daljini sustav obrazovanja stručnjaci Centra stoje na raspolaganje  za pružanje stručnog mišljenja i podrške te razmjenu iskustava. Jednako tako, suradnja se očituje i u čestoj komunikaciji sa stručnom službom škole te učiteljima.

Suradnja s ostalim ustanovama

Suradnja s vanjskim ustanovama podrazumijeva i daljnje sudjelovanje u stručnim usavršavanjima  koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, Komora edukacijskih rehabilitatora, HURID, Edukacijsko - rehabillitacijski fakultet kao i druge ustanove ili udruge. Stručnjaci Centra se redovito stručno usavršavaju i educiraju, ali i sudjeluju na njima kao aktivni sudionici i predavači sa svojim radovima i istraživanjima.

Visokobrazovne ustanove i Centar odlično surađuje u organiziranju i provođenju stručne prakse studenata u  Centru pod mentorstvom stručnjaka.

Usluga obuhvaća

Podrška i integracija korisnika u aktivnosti zajednice

Javnozdravstveni programi i prevencija

Stručni profil pružatelja usluge


Pružatelj usluge
Korisnici usluga

Djeca/mladi s razvojnim smetnjama

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

besplatna