Usluga

INTEGRACIJA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE

Opis usluge

Integracija je pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja.To je socijalna usluga koja se pruža odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, te stručnim suradnicima u predškolskim i školskim ustanovama, te može trajati do pet sati tjedno.

Na samom početku uključivanja djeteta u program u predškolskoj/školskoj ustanovi organizira se seminar za odgajatelje/učitelje, nastavnike  i stručne suradnike kako bi ih se upoznalo:

  • s problematikom djece s oštećenjem vida,
  • njihovim funkcioniranjem  i potrebnim prilagodbama.
Također se provodi radionica stimulacije slabovidnosti kako bi se sudionicama približio djetetovo oštećenje vida i senzibilizirao ih se. Provode se i radionice učenja brajice i kretanje pomoću videćeg vodiča. Korisnici imaju pravo na uvećane udžbenike i prilagođene bilježnice s obzirom na individualne potrebe djeteta kao i na udžbenika na brajici.

Usluga obuhvaća

Savjetovanje i pomaganje

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Stručnjaci/Organizacije

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

uputnica / rješenje