Usluga

PRAVO NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI POJAČANE NJEGE DJETETA

Opis usluge

Po iskorištenju roditeljskog dopusta, jedan od zaposlenih/samozaposlenih roditelja ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena do navršene treće godine djetetova života, ako je djetetu, prema nalazu i ocjeni izabranoga liječnika primarne zdravstvene zaštite i nadležnog liječničkog povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (http://www.hzzo.hr/), zbog njegova zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega.

Za vrijeme korištenja prava, korisnik ima pravo na novčanu naknadu u visini od 70% proračunske osnovice mjesečno za puno radno vrijeme (2,328,20 kuna).

Odlučivanje o priznavanju predmetnog prava zasniva se na:

  • stručno-medicinskom vještačenju liječničkoga povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, 
  • temeljem medicinske dokumentacije djeteta,
  • nalaza izabranoga liječnika primarne zdravstvene zaštite djeteta.

Postupak za ostvarivanje navedenih prava provode područne službe te regionalni uredi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta može ostvariti:

  • jedan od zaposlenih odnosno samozaposlenih roditelja po iskorištenju roditeljskog dopusta ako je djetetu, prema nalazu i ocjeni izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i nadležnog liječničkog povjerenstva HZZO-a, zbog njegova zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega,
  • samo jedan od roditelja pod uvjetom da oba roditelja imaju status zaposlenog, odnosno samozaposlenog roditelja s punim radnim vremenom, uz iznimku roditelja koji sam brine i njeguje dijete, odnosno ako drugi roditelj koji nema status zaposlene, odnosno samozaposlene osobe nije u mogućnosti zbog svog psihofizičkog stanja pružiti pojačanu brigu i njegu djetetu.

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta ne može ostvariti:
  • roditelj, odnosno pravo prestaje za vrijeme dok je dijete stalno ili tjedno smješteno u zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi, odnosno ako je dijete smješteno u predškolskoj ustanovi u kojoj ima smještaj svakodnevno duže od osam sati.
Potrebu pojačane brige i njege djeteta, kao i dužinu trajanja pojačane brige i njege utvrđuje nadležno liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju prijedloga izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite djeteta.

Također, liječničko povjerenstvo HZZO-a  daje i ocjenu psihofizičkog stanja roditelja koji ne može pružati pojačanu brigu i njegu djetetu, kao i o postojanju okolnosti vezanih uz zdravstveno stanje drugog roditelja zbog kojih nema mogućnost pružati djetetu pojačanu brigu i njegu.

Na osnovi podnesenog pisanog zahtjeva roditelja i donesenog nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva, roditelju djeteta izdaje se u područnoj službi odnosno regionalnom uredu HZZO-a, nadležnom prema mjestu prebivališta odnosno boravišta roditelja, rješenje u prvostupanjskom upravnom postupku.


 

 

Usluga obuhvaća

Novčana davanja

Ostale usluge

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Djeca/mladi s poteškoćama u učenju

Obitelj - ostalo

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

besplatna