Usluga

DOPUST RADI NJEGE DJETETA S TEŽIM SMETNJAMA U RAZVOJU

Opis usluge

Dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ostvaruje zaposleni ili samozaposleni roditelji djeteta s težim smetnjama u razvoju (djeteta s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti) do navršene 8. godine djetetova života, te ima pravo na novčanu naknadu za puno radno  vrijeme u iznosu od 70 posto proračunske osnovice mjesečno (2. 328,20 kuna)

Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti) ima pravo na dopustu za njegu djeteta do navršene osme godine djetetova života:

  • nakon isteka prava na rodiljni  dopust ili,
  • u tijeku korištenja ili,
  • nakon isteka prava na roditeljski dopust, 
a na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za svo vrijeme trajanja dopusta.  

Odlučivanje o priznavanju navedenog prava zasniva se na stručno-medicinskom vještačenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, u okviru kojeg se vještači o postojanju težih smetnji u razvoju kod djeteta. Priznavanje prava u ovisnosti o navedenom vještačenju može biti dano i na određeni vremenski rok (6 mjeseci, 12 mjeseci i slično).

Također, pri započinjanju korištenja prava, kao i tijekom korištenja prava provjerava se činjenica zaposlenosti, odnosno samozaposlenosti oba roditelja. Postupak za ostvarivanja navedenih prava provode područne službe u regionalni uredi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju može ostvariti:
  • jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju (dijeta s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti), nakon isteka prava na rodiljni dopust ili i tijeku korištenja ili nakon isteka prava na roditeljski dopust, na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenja, profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje osoba s invaliditeom.
Dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ne može ostvariti:
  • roditelji, odnosno pravo prestaje za vrijeme dok je dijete stalno ili tjedno smješteno u zdravstvenoj ustanovi,
  • ili ustanovi socijalne skrbi,
  • odnosno ako je dijete smješteno u predškolskoj ustanovi u kojoj ima smještaj svakodnevno duže od osam sati.

Pri započinjanju korištenja prava, kao i tijekom korištenja prava provjerava se činjenica:
  • zaposlenosti, odnosno samozaposlenosti  roditelja - korisnika, da isti radi radi u punom radnom vremenu
  • kao i da drugi roditelj nije nezaposlen prema propisima o zapošljavanju, uz iznimku roditelja koji sam brine i njeguje dijete, odnosno ako drugi roditelj nezaposlen nije u mogućnosti zbog svog psihofizičkog stanja pružiti potrebu njegu djeteta, ako je na odsluženju vojnog roka ili nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora duže od 30 dana.


Usluga obuhvaća

Novčana davanja

Ostale usluge

Stručni profil pružatelja usluge


Korisnici usluga

Obitelj - ostalo

Djeca/mladi s razvojnim smetnjama

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

besplatna