Sve Usluge

Pretraži usluge

USLUGA PRIVREMENOG I DUGOTRAJNOG SMJEŠTAJA OSOBA S INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA
CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ VRLIKA

Privremeni i dugotrajni smještaj obuhvaća usluge : stanovanja, prehrane, njege i brige o zdravlju, socijalnog rada......

besplatna
USLUGA BORAVKA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA
CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ VRLIKA

Usluge boravka koje uključuju: cjelodnevni boravak i poludnevni boravak.U sklopu poludnevnog bor......

besplatna
POVLAŠTENA CIJENA PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆA/JASLICA
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Pravo na povlaštenu cijenu programa privatnih i vjerskih vrtića/jaslica ima dijete koje je upisano u neki o......

uputnica / rješenje
SUFINANCIRANJE CIJENE PROGRAMA GRADSKIH, PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆA/JASLICA
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića/jaslica može u 100% iznosu......

uputnica / rješenje
BESPLATNE MARENDE UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Pravo na besplatnu marendu u osnovnoj školi može ostvariti učenik ako jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima......

uputnica / rješenje
NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Svako novorođeno dijete koje je rođeno u Gradu Splitu, a jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Spli......

uputnica / rješenje
POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Pravo na pomoć za kupnju školskih udžbenika (u daljnjem tekstu: novčani bon), uz uvjet da jedan rod......

uputnica / rješenje
BESPLATNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE I STUDENTE IZ OBITELJI S TROJE I VIŠE DJECE
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Pravo besplatnog korištenja javnog gradskog prijevoza imaju učenici i redoviti studenti iz obitelji s troj......

uputnica / rješenje
BESPLATNI PRIJEVOZ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Djeci s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Grada Splita, koja pohađaju nastavu u Centru za odgoj ......

uputnica / rješenje
PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji može ostvariti:-korisnik koji ......

uputnica / rješenje
JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Korisnik s prebivalištem u Gradu Splitu, koji ispunjava uvjet prihoda i koji se nađe u izuzetno teškoj zdravstve......

uputnica / rješenje
NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti korisnici ZMN. Naknada za troškove stanova......

uputnica / rješenje
POMOĆ U DOŠKOLOVANJU/PREKVALIFIKACIJI RADI ZAPOŠLJAVANJA
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Korisnik s prebivalištem u Gradu Splitu može ostvariti pravo na novčanu potporu u najvišem iznosu do 5000,00 ku......

uputnica / rješenje
POMOĆ ZA NABAVKU ORTOPEDSKOG ILI DRUGOG POMAGALA OSOBAMA SA INVALIDITETOM
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Osobama s 80% i većim invaliditetom s prebivalištem na području Grada Splita  omogućava se novčana potpora......

uputnica / rješenje
SUBVENCIJA USLUGA POMOĆI I NJEGE U KUĆI
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Pravo na subvenciju usluge pomoći i njege u kući, u visini najviše do 800,00 kuna mjesečno, može ostvar......

uputnica / rješenje