Sve Usluge

Pretraži usluge

JEDNOKRATNA NAKNADA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT

Jednokratna naknada se priznaje samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije......

uputnica / rješenje
ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT

Zajamčena minimalna naknada (ZMN) je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovol......

uputnica / rješenje
KINEZITERAPIJA
CENTAR ZA AUTIZAM ZAGREB - USTROJBENA JEDINICA SPLIT

Kineziterapija, kao sastavni dio tretmana djece s autizmom, koristila se i ranije, no danas je sve važnija i provodi......

besplatna
LIKOVNA TERAPIJA
CENTAR ZA AUTIZAM ZAGREB - USTROJBENA JEDINICA SPLIT

Likovna terapija temelji se na spoznaji o pozitivnim učincima likovnosti na čovjeka, na njegovo cjelokupno zdr......

besplatna
GLAZBENA TERAPIJA
CENTAR ZA AUTIZAM ZAGREB - USTROJBENA JEDINICA SPLIT

U glazbenoj terapiji se pomoću pasivne i aktivne recepcije glazbenih sadržaja te glazbenom ekspresijom uspostavlja ......

besplatna
LOGOPEDSKA TERAPIJA
CENTAR ZA AUTIZAM ZAGREB - USTROJBENA JEDINICA SPLIT

Terapijski postupak je organiziran kroz individualni pristup i odvija se u kabinetu, te slijedom procjene logo......

besplatna
PRODUŽENI STRUČNI POSTUPAK
CENTAR ZA AUTIZAM ZAGREB - USTROJBENA JEDINICA SPLIT

Produženi stručni postupak (PSP) odvija se u poslijepodnevnim satima od 12:30 do 17:00. U sklopu PSP-a ostvaruju se......

besplatna
DRUGE POTPORE U SLUČAJU TEŠKIH ŽIVOTNIH OKOLNOSTI OBITELJI ILI DJETETA IZ TE OBITELJI
ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU

Druge potpore u slučaju posebno teških životnih okolnosti obitelji ili djeteta iz te obitelji......

besplatna
POTPORE ZA DJECU KOJA IZLAZE IZ SUSTAVA SKRBI
ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU

...

besplatna
POTPORE LIJEČENJA DJETETA ILI OSIGURANJE RODITELJSKE SKRBI I BRIGA O DJETETU KOJE JE NA LIJEČENJU IZVAN PREBIVALIŠTA
ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU

Potpore za liječenje ili medicinsku rehabilitaciju djeteta ili za osiguranje roditeljske skrbi ......

besplatna
NOVČANE POTPORE U SLUČAJU TEŠKE KRONIČNE BOLESTI DJETETA
ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU

...

besplatna
NOVČANE POTPORE TROŠKOVA PUTOVANJA KADA JE TO NEOPHODNO ZBOG ŠKOLOVANJA ILI NATJECANJA DJETETA U ZNANOSTI,UMJETNOSTI,ŠPORTU
ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU

Novčane potpore za naknadu troškova ili dijela troškova putovanja ili boravka izvan mjesta pr......

besplatna
NOVČANE POTPORE ZA NAKNADU DIJELA TROŠKOVA OSIGURANJA ILI NABAVKE PRILAGOĐENIH POMAGALA
ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU

Novčane potpore za naknadu dijela troškova osiguranja ili nabavke posebno prilagođenog ortope......

besplatna