Pružatelji usluga

UDRUGA ZA POMOĆ MLADIMA HELP

Opis pružatelja usluga

Udruga za pomoć mladima "Help" - Split osnovana je u svrhu pomoći mladima i osobama s problemima vezanim za konzumiranje droga. Sjedište organizacije je u Splitu, ali djeluju i na širem području. Sve aktivnosti se provode u 2 paralelna programa: informativni centar za mlade (ICM) i smanjenje štete (Harm Reduction – HR). 

Smanjenje štete (Harm Reduction) odnosi se na prevenciju HIV/AIDS. Nastoje se smanjiti štete uzrokovane konzumiranjem droga ili nekim drugim visokorizičnim ponašanjima, osobito komercijalni seksualni rad. Ciljna skupina je populacija s visokorizičnim ponašanjima; intravenski ovisnici o drogama (IVO), komercijalne seksualne radnice (KSR) i ljudi koji žive s HIV/AIDS (HIV+ osobe). 

Glavna ciljna skupina informativnog centra za mlade (ICM) su mladi općenito (dob 14-29). Kroz program se  nastoji poboljšati kvaliteta života mladih. Cilj je osnažiti mlade ljude da se ponašaju odgovornije i preuzmu aktivniju ulogu u društvu na način da ih se informira i educira. Kroz ICM, nastoji se prikupiti i distribuirati što više korisnih informacija te potaknuti mobilnost mladih i međukulturno razumijevanje. Poticanje volonterstva među mladima rezultiralo je aktivnim sudjelovanjem u volonterskim aktivnostima na lokalnoj i međunarodnoj razini (EVS). 

Humanitarnim akcijama prikupljaju se i distribuiraju sredstva socijalno ugroženim mladima, te se osigurava kvalitetniji i bolji život.

Sektor

Civilni sektor

Galerija Fotografija
Kontakt podaci