Pružatelji usluga

HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE

Opis pružatelja usluga

Hrvatska knjižnica za slijepe je javna ustanova koja svojim djelatnostima osigurava pristup znanju, informacijama kao i kulturnim sadržajima sa svrhom obrazovanja, informiranja, korištenja slobodnog vremena slijepim i slabovidnim osobama. Ona obavlja knjižničnu djelatnost za slijepe, slabovidne i sve one kojima nije dostupan standardni tisak.

Uslugama Knjižnice mogu se koristiti slijepe osobe u zemlji i inozemstvu kao i svi oni koji imaju teškoća u čitanju standardnog tiska zbog oštećenja vida ili iz nekog drugog razloga (teško pokretne, nepokretne osobe, osobe koje imaju disleksiju, disgrafiju i sl.).

Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom, te se za upis naplaćuje članarina, koja vrijedi 12 mjeseci od dana upisa. Članarine su oslobođeni učenici i studenti. Istekom roka,korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo, te se kod obnove upisa, provjerava točnost korisnikovih osobnih podataka.

Učlanjivanje u knjižnicu se ostvaruje:

Preko udruge slijepih - udruga je dužna detaljno ispuniti pristupnicu sa svim relevantnim podacima o svojem članu.

Individualno učlanjivanje članova udruge slijepih i to:

  • direktnim dolaskom u knjižnicu ( pri učlanjenju obavezno se knjižničnom djelatniku predočuje dokument kojim se potvrđuje članstvo u udruzi slijepih, te jedan od osobnih dokumenta koji sadrži sve relevantne podatke potrebne za upis (osobna iskaznica, učenička knjižica, studentski indeks)),
  • elektroničkom ili običnom poštom, odnosno faksom ( uz detaljno ispunjenu pristupnicu treba poslati  kopiju članske iskaznice udruge  slijepih elektroničkom ( jelena.lesaja@hkzasl.hr ili branka.dejanovic@hkzasl.hr ) ili običnom poštom (Hrvatska knjižnica za slijepe, Šenoina 34/1, 10000 Zagreb), odnosno faksom (01/64 44 040)).

Učlanjivanje ostalih koji imaju teškoća sa čitanjem standardnog tiska i to:

  • direktnim dolaskom u knjižnicu (pri učlanjenju obavezno se knjižničnom djelatniku predočuje jedan od osobnih  dokumenta koji sadrži sve relevantne podatke potrebne za upis (osobna iskaznica, učenička knjižica, studentski indeks) kao i kopija liječničke dijagnoze iz koje su  vidljive teškoće u čitanju standardnog tiska),
  • elektroničkom ili običnom poštom, odnosno faksom (uz detaljno ispunjenu pristupnicu treba poslati elektroničkom ( jelena.lesaja@hkzasl.hr ili branka.dejanovic@hkzasl.) ili običnom poštom (Hrvatska knjižnica za slijepe, Šenoina 34/1, 10000 Zagreb),odnosno faksom(01/64 44 040) kopiju jednog od osobnih dokumenata koji sadrži sve relevantne podatke potrebne za upis (osobna iskaznica, učenička knjižica, studentski indeks) kao i kopiju liječničke dijagnoze iz koje su vidljive teškoće u čitanju standardnog tiska. Popunjenu tiskanu pristupnicu s uvjetima korištenja potpisuje član, odnosno roditelj ili staratelj ako je osoba maloljetna).

Rok posudbe knjiga je mjesec dana, za stručnu literaturu do šest mjeseci, s tim da se može jednom produžiti na još mjesec dana, osim lektire. Produženje roka posudbe član može zatražiti osobno, telefonski (01/64 44 044/045/047) ili e-mailom ( jelena.lesaja@hkzasl.hr ili branka.dejanovic@hkzasl.hr ili tamara.drenovac@hkzasl.hr ). Član može odjednom posuditi tri naslova, a u ljetnom razdoblju pet naslova. Član je dužan platiti zakasninu ukoliko prekorači rok posudbe, a nije pravovremeno zatražio produženje tog roka. 

Ukoliko se zvučne knjige šalju poštom član ih treba slati preporučeno, a prema međunarodnoj konvenciji takve su pošiljke oslobođene plaćanja poštarine.

Rezervacije je moguće izvršiti direktno preko e-kataloga, telefonom na broj 01/64 44 044/045 ili mailom na adresu  jelena.lesaja@hkzasl.hr ili branka.dejanovic@hkzasl.hr

Sve ostale informacije i popis knjiga koje knjižnica posjeduje možete naći na linkuhttp://www.hkzasl.hr/za%20korisnike.html

Sektor

Javni sektor

Galerija Fotografija
Kontakt podaci