Pružatelji usluga

ARS VIVA

Opis pružatelja usluga

Udruga Ars Viva  promiče, razvija i unaprjeđuje kvalitetu života pojedinca i društva.

Cilj udruge je poboljšanje komunikacije djece i odraslih sa specifičnim govorno-jezičnim i/ili komunikacijskim poteškoćama, te osvještavanje i senzibiliranje javnosti o nužnosti višestranog pristupa u poboljšanju komunikacijskih i govornih vještina.

U svoj rad uključuje stručnjake, roditelje, obitelj i lokalnu zajednicu, te sve ostale koje mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva putem logopedskih, psihoterapijskih i drugih stručnih tretmana, te društvenih, kulturnih, aktivnosti, ovisno o potrebama pojedinaca i društva.

Organizira specifične stručne individualne i grupne tretmane za osobe s komunikacijskim, govorno-jezičnim i psihološkim poteškoćama, kao i grupe samopomoći za njih i njihove obitelji.

Educira stručnjake i roditelje s naglaskom na mucanju kao specifičnom kompleksnom poremećaju koji ostavlja izuzetno jak utjecaj na razvoj ličnosti i mogućnosti uspješnog življenja pojedinca koji muca, te organizira predavanja, seminare i sl. aktivnosti, sa svrhom povećanja sposobnosti stručnjaka (pedijatara, učitelja, ostalih, ostalih dječjih liječnika specijalista, nastavnika) i roditelja za rano prepoznavanje i prevenciju mucanja.

Sektor

Civilni sektor

Usluge
Galerija Fotografija
Kontakt podaci