Usluga

DEFEKTOLOŠKA PROCJENA

Opis usluge

Defektološka procjena uključuje prikupljanje podataka o djetetu kroz razgovor s roditeljima i kroz promatranje i procjenjivanje djetetova ponašanja i funkcioniranja na različitim razvojnim područjima kroz neposredan rad. 

Nakon obrade podataka izrađuje se individualni program za dijete koji se prezentira roditeljima i implementira u rad s djetetom u svrhu usavršavanja postojećih vještina i učenju novih znanja i vještina.

Defektološka procjena traje 60 do 90 minuta i ukoliko je potrebno može se obaviti u dva dolaska. Nakon obavljene procjene dogovara se termin u kojem će se roditeljima prezentirati napisano mišljenje i program. Njena cijena je 400,00 kuna.

 


Usluga obuhvaća

Ostale usluge

Stručni profil pružatelja usluge


Pružatelj usluge
Korisnici usluga

Djeca/mladi s razvojnim smetnjama

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

besplatna