Usluga

TERAPIJA SENZORNE INTEGRACIJE

Opis usluge

Senzorna integracija je neurološki proces koji organizira osjete iz okoline i tijela te omogućava funkcionalno korištenje tijela u okolini (Ayres, 1972). Senzorna integracija je organizacija osjeta kako bi mogli aktivno i funkcionalno sudjelovati u aktivnostima svakodnevnog života. Čovjek ima 7 osjetila: vestibularni, proprioceptivni, taktilni, vizualni, auditivni, gustatorni, olfaktorni. Svaki sustav ima svoje receptore preko kojih zaprima informacije i svaki od njih ima svoju “ulogu”.

Integrirati znači u cjelinu povezati informacije koje dolaze iz različitih osjetila. Kada informacije iz osjetila dolaze na dobro organiziran način mozak ih može iskoristiti tako da formira primjeren odgovor. Neki od simptoma loše senzorne integracije osjeta su: hiper/hiporeagibilnost na zvukove i/ili dodir, hodanje na prstima, smanjen osjet na bol, odbijanje određene teksture hrane, pretjerano mirisanje nejestivih stvari, skakutanje, mahanje rukama i dr. 


Principi terapije senzorne integracije su:

  • sigurnost djeteta,
  • osigurati pravi izazov u aktivnosti, odnosno igri (da nije djetetu previše lagan niti previše težak) i poticati “javljanje” adaptivnih odgovora (uspješan odgovor na zahtjev okoline),
  • osigurati uspjeh,
  • poticati djetetovu intrinzičnu motivaciju i da aktivno sudjeluje u smislenim aktivnostima,
  • pratiti djetetovo vodstvo te terapeut pri tom prilagođava i mijenja okolinu u skladu sa individualnim potrebama djeteta kako bi mu omogućio senzorno iskustvo,
  • podrška optimalnoj razini uzbuđenja.

Tijekom terapije dijete samoinicijativno aktivno sudjeluje u smislenoj aktivnosti kroz koju prima potrebne senzorne podražaje koji mu pomažu u organizaciji ponašanja. Terapija potiče da dijete samo dođe do neke ideje i da motorički isplanira kako provesti tu ideju. 

Terapeuti prate interes djeteta, ne nameću mu se, te se uključuju u pravom trenutku za intervenciju kako bi poboljšali djetetovu izvedbu aktivnosti. 

Važno je poznavati razlike senzorne stimulacije i senzorne integracije

Tijekom senzorne stimulacije dijete pasivno zaprima podražaje, dok je tijekom senzorne integracije dijete aktivno i kroz kretanje njegovo tijelo prima različite senzorne informacije.

 

Trajanje terapije je 45 minuta i cijena je 200,00 kuna.


Usluga obuhvaća

Ostale usluge

Psihosocijalna podrška

Savjetovanje i pomaganje

Stručni profil pružatelja usluge


Pružatelj usluge
Korisnici usluga

Osobe s osjetilnim oštećenjem

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

plaća se