Usluga

PROCJENA SENZORNE INTEGRACIJE

Opis usluge

Terapeut vrši procjenu kroz:

  • strukturirano i nestrukturirano kliničko promatranje, 
  • roditeljske upitnike,
  • i kroz standardiziranu procjenu “Test senzorne integracije i praksije”. 

Trajanje procjene je 60 minuta i cijena je 300,00 kuna.

Usluga obuhvaća

Psihosocijalna podrška

Savjetovanje i pomaganje

Stručni profil pružatelja usluge


Pružatelj usluge
Korisnici usluga

Osobe s osjetilnim oštećenjem

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

plaća se