Usluga

TIMSKA PROCJENA

Opis usluge

Timska procjena uključuje:

  • intervju s roditeljima,
  • kompletnu obradu djeteta/osobe od strane  najmanje tri stručnjaka: logopeda, defektologa, terapeut senzorne integracije i/ili ABA terapeuta u svrhu izrade Individualnog edukacijskog programa koji će se provoditi od strane Pontes tima.

Na temelju teškoće/a koju dijete/osoba ima, prethodne dokumentacije i razgovora s roditeljima će se definirati koji profil stručnjaka mu je potreban u obradi kako bi se definirali ciljevi terapije. Ovisno o tome timska procjena može trajati 120 – 180 minuta i obaviti u dva do tri dolaska djeteta i roditelja.

Timska procjena ne uključuje pisanje mišljenja i nalazaa cijena je 800,00 kuna.

Usluga obuhvaća

Savjetovanje i pomaganje

Stručni profil pružatelja usluge


Pružatelj usluge
Korisnici usluga

Obitelj - ostalo

Djeca/mladi s poteškoćama u ponašanju

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
Cijena

plaća se