Usluga

EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKE USLUGE

Opis usluge


Usluga obuhvaća

Psihosocijalna podrška

Rana intervencija

Stručni profil pružatelja usluge


Pružatelj usluge
Korisnici usluga

Djeca/mladi s razvojnim smetnjama

Djeca/mladi s poteškoćama u ponašanju

Djeca/mladi kojima je potrebna podrška u odrastanju

Vrijeme i mjesto pružanja usluge
  • Split, Lovretska 27
  • pon-pet 08-20 h
Cijena

plaća se