Sve Usluge

Pretraži usluge

NAKNADA KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Korisnici osobne invalidnine Centra s prebivalištem u Gradu Splitu ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu u iznosu o......

uputnica / rješenje
NAKNADE UMIROVLJENICIMA
GRAD SPLIT UP ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Umirovljenici s prebivalištem u Gradu Splitu, ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu prema slijedećim kriterijima:...

uputnica / rješenje
KLUB MLADIH
UDRUGA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM SRCE SPLIT

Okupljanje mladih osoba s invaliditetom i raspravljanje o aktualmin temama za mlade. Besplato za članove udruge....

besplatna